• 93 799 17 65
  • Aikidomataroo@gmail.com

Samul Ordoñez 4DAN AIKIKAI

Samul Ordoñez 4DAN AIKIKAI

Sergi

2.358 thoughts on “Samul Ordoñez 4DAN AIKIKAI

Comments are closed

Translate »